• Social Media2
  • Social Media
  • Social Media3
 

Social Marketing: de verbindende factor tussen fysiek en online 

Social Media

xXess360 stopt niet na het online brengen van een Mobile Mall. Het vergroten van de bekendheid en de online zichtbaarheid van het digitale winkelcentrum wordt onder andere ondersteunt door de inzet van Social Marketing. Het dagelijks up-to-date houden van de buzz rondom de activiteiten van het winkelcentrum is zeer belangrijk voor het optimaal onderhouden van het contact met de online bezoekers. 

Uw eigen Social Media Manager

Om deze reden zet xXess360 Social Marketing in met een duidelijke visie gericht op toegevoegde waarde. xXess360 doet dat niet alleen door de inzet van de juiste tooling maar ook door het aanwijzen van een Social Media Manager voor elk winkelcentrum. Deze Social Media Manager is uw directe aanspreekpunt als het gaat om de verbetering van de online communicatie en het verhogen van de online aanwezigheid.

Met Social Marketing zoekt xXess360 de bezoekers op en zorgt ervoor dat het winkelcentrum onder de aandacht wordt gebracht daar waar de (potentiële) bezoekers zich online bevinden.

Social Media pic

De xXess360 Social Marketing inzet omvat:

  • Het opstellen een gerichte sociale media strategie die voldoet aan de doelstellingen 
  • Het opzetten van een sterke sociale media-aanwezigheid rondom het winkelcentrum
  • Het afstemmen het juiste social media platform
  • Het wekelijks onderhouden van de online aanwezigheid door dagelijks communicatie

Het inzetten van Social Marketing heeft als doel meer klanten naar het winkelcentrum te leiden en daarmee de omzet te verhogen.